Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

liên hệ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Quê quán

Số điện thoại/Email

1

Hồ Văn Dư

10/05/1967

Bí thư Đảng ủy

Trà Mai

01652614759;

dubithu@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Út

15/12/1975

Phó BT đảng ủy

Trà Don

 01658389068;  

thanhuttmai@gmail.com

3

Hồ Thanh Bá

01/04/1978

PCT HĐND xã

Trà Mai

 01297276862;  

hothanhba78@gmail.com

4

Nguyễn Tấn Cung

12/01/1960

CT UBND xã

Tam Nghĩa

Núi Thành

 0982130708;  

nguyentancung@gmail.com

5

Nguyễn Văn Nhân

12/09/1985

PCT UBND xã

Trà Mai

 01668467703;  

nhantramai@Gmail.com

6

Đinh Thị Thêm

11/08/1979

PCT UBND xã

Trà Mai

 01684879721;

themtramai@gmail.com

7

Pham. Đức Trọng

05/01/1980

CT Mặt trận

Trà Mai

 01634038605;  

ductrongMTXTM@Gmail.com

8

Hồ Văn Ngôn

20/10/1980

CT HND xã

Trà Mai

 0989856003;

ngonnongdan@gmail.com

9

Trần Thị Sáu

26/3/1986

CT HLHPN xã

Trà Nú

Bắc Trà My

 0974797786;  

transau2603@gmail.com

10

Hồ Văn Rơm

20/8/1986

Bí thư XĐ

Trà Mai

 01687307224;  

romxadoantramai@gmail.com

11

Nguyên Hồng Nhẫn

07/02/1966

CT HCCB xã

Trà Mai

 01668641610;  

nhanccb@gmail.com

12

Hồ Văn Lân

15/5/1981

Trưởng công an 

Trà Mai

 01693174633;  

lantramai@gmail.com

13

Hồ Ngọc Quang

20/9/1979

Xã đội trưởng

Trà Mai

 01626310001;  

quangxadoi@gmail.com

14

Trân Xô

23/5/1964

VP – TK xã

Bình Giang

-Thăng Bình

 01682617227;  

xotramai@gmail.com

15

Nguyễn. T. Bích Hằng

16/10/1988

TC- KT

P.An Sơn

-Tam Kỳ

 0979349256;  

bichhangkt88@gmail.com

16

Lê Thị Thuyền

01/02/1986

TC- KT

Tiên An

- Tiên Phước

 0974466245;  

lethithuyen@gmail.com

17

Hồ Thị Hẹn

06/12/1983

TP- HTịch

Trà Mai

 01674383571;  

hentuphap@gmail.com

18

Hồ Thị Teng

22/12/1986

TP- HTịch

Trà Mai

 01662123228;  

tengtuphap@gmail.com

19

Huỳnh Văn Tưởng

04/07/1966

ĐC- XD

Tam Đại

- Phú Ninh

 0935880646;

tuongtramai@gmail.com

20

Võ Hồng Bảy

02/03/1990

ĐC- XD

Trà Mai

 0984904355;  

vohongbay.dctm@gmail.com

21

Hồ Văn Liêm

16/4/1985

VHXH

Trà Mai

 0972226987;

liemvanhoatm@gmail.com

22

Võ Thị Siêng

26/10/1977

VHXH

Trà Mai

 01685631059;  

siengvotramai@gmail.com

23

Đinh Thị Minh

22/7/1985

VP- Đề án 500

Trà Mai

 01674041500;  

thiminh85@gmail.com

24

Nguyễn.T. Minh Lộc

16/7/1989

Đề án 500

An Phú

- Tam Kỳ

 0962691499;  

minhloc167@gmail.com

 

 GIỚI THIỆU XÃ TRÀ MAI

1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên

+ Xã Trà Mai là 1 trong 10 xã thuộc Huyện Nam Trà My là xã miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, có vị trí địa lý vào khoảng: 15057' độ vĩ Bắc và 108009' độ kinh đông; cách tỉnh lỵ gần 100 km về hướng Tây Nam.

Phía Đông giáp: xã Trà Giác huyện Bắc Trà My, Trà Vân huyện Nam Trà My

Phía Tây giáp : xã Trà Tập, Trà Cang huyện Nam Trà My

Phía Bắc giáp:  Trà Giáp huyện Bắc Trà My, Trà Dơn huyện Nam Trà My

Phía Nam giáp: Trà Don huyện Nam Trà My

+ Địa hình phức tạp hầu hết đồi núi đất đốc, nhiều thung lũng chằng chịt bị chia cắt bởi nhiều sông suối, đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn, đất nông nghiệp phân tán, nhỏ lẻ.

+Diện tích tự nhiên:  9.982,79 ha, trong đó:

* Diện tích đất nông nghiệp là: 588,76 ha, gồm:

+ Đất sản xuất nông nghiệp: 167,33ha; trong đó: đất trồng cây hằng năm là: 121,58ha (đất trồng lúa: 90,90 ha); đất trồng cây lâu năm: 45,75 ha.

+ Đất lâm nghiệp: 5.716,35 ha; trong đó: đất rừng sản xuất: 953,95 ha, đất rừng phòng hộ: 4.762,40 ha.

* Diện tích đất phi nông nghiệp: 242,54 ha

* Diện tích đất chưa sử dụng: 3.856,49ha

2. Lịch sử

+ Trà Mai là xã của huyện Trà My cũ của tỉnh Quảng Nam. Ngày 20 tháng 6 năm 2003, Chính phủ ban hành nghị định số 72/2003/NĐ-CP, chia tách huyện Trà My của tỉnh Quảng Nam thành hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My; xã Trà Mai thuộc huyện Nam Trà My như ngày nay.

3. Đơn vị hành chính

+ Xã Trà Mai có 3 thôn gồm: Thôn 1, Thôn 2 và Thôn 3.

4. Thực trạng kinh tế - xã hội

+ Toàn xã có 43 thôn với 36 nóc. Trên địa bàn xã có 01 Trung tâm cụm xã đó là Trung tâm cụm xã Tắc Pỏ - xã Trà Mai.

+ Về sản xuất nông-lâm nghiệp: đã từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ cấu cây trồng có sự thay đổi theo hướng tăng cây công nghiệp quế Trà My, và gần đây là cây keo, cây cau, cây mây. Việc khai hoang, cải tạo đồng ruộng được chú trọng, diện tích ruộng lúa nước không ngừng tăng lên, mỗi năm khai hoang tư 0,5 - 1ha; sản lượng lương thực cây có hạt hằng năm đạt kế hoạch đề ra. Chăn nuôi có sự phát triển, chuyển biến tích cực. Song khó khăn hiện nay là sản xuất chủ yếu là lúa rẫy, năng xuất thấp, diện tích ruộng lúa nước rất hạn chế, chưa tìm được đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.

+ Đặc sản: xã Trà Mai là 1 trong 10 xã của huyện Nam Trà My là vùng trồng quế nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam. Do có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp: độ cao địa hình khoảng 400-800 m nên biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn, khí hậu nhiệt đới lại được đèo Hải Vân chắn hết gió lạnh thổi từ phía Bắc, rất thích hợp với cây quế, nên cây quế phát triển rất tốt. Cây quế vùng này có hàm lượng tinh dầu rất cao.

5. Cơ sở hạ tầng

+ Hiện tại xã đã có đường ô tô vào đến trung tâm xã; có đường giao thông nông thôn đến 3 thôn, tuy nhiên đường giao thông đi các nóc chưa được thực hiện, chỉ mới thực hiện một số công trình như đường giao thông nóc Tác Râu –thôn 2; đường giao thông nóc Tác Nầm, nóc ông Nôn, nóc Tác Chươm  –thôn 1; xã có điện thắp sáng ở khu vực Trung tâm xã; có điện thắp sáng ở thôn 1 và khoảng ½ số hộ của thôn 2. Các công trình thuỷ lợi nhỏ, hệ thống kênh mương, hệ thống nước sinh hoạt được xây dựng mới và tu bổ thường xuyên; xây dựng  mới 10 phòng làm việc của các ban, ngành tại trụ sở xã.

6. Dân số và đời sống nhân dân

+ Dân số: Dân số toàn xã là 3.567 người (tính đến thời điểm tháng 12/2013), chủ yếu là đồng bào các dân tộc: Ca dong chiếm 76,68%, Mơ nông, cor chiếm 1,24 %; còn lại dân tộc kinh và dân tộc khác chiếm 22%; Dân cư phân tán, mật độ dân số bình quân: 18 người/km2.

+ Tình hình đời sống nhân dân: Đời sống đồng bào các dân tộc xã còn rất nhiều khó khăn, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp làm lúa rẫy một vụ. Tình trạng đói giáp hạt còn xảy ra ở nhiều nơi. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao.

7. Văn hóa giáo dục

+ Toàn xã có 3 trường: Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường PTDTBT-THCS Trà Mai. Với 6 điểm trường: 3 điểm trường ở xã, 3 điểm trường ở thôn; Tổng số học sinh toàn xã là: 862 học sinh, trong đó bậc THCS có 177 học sinh, bậc tiểu học có 380 học sinh và bậc mầm non có 305 học sinh; Đội ngũ giáo viên có 76 người;

+ Về đội ngũ cán bộ xã: xã có 23 cán bộ, công chức và 21 cán bộ bán chuyên trách; trình độ văn hóa: cấp II chiếm 11,36%, cấp III chiếm 88,64%; trình độ chuyên môn có 7 đại học, 12 trung cấp và 18 cán bộ đang theo học các lớp đại học tại chức

+ Về phủ sóng truyền thanh - truyền hình và mạng lưới thông tin liên lạc: do điều kiện miền núi cao, địa hình phức tạp nên sóng phát thanh, truyền hình của đài tỉnh, đài khu vực không phủ sóng được. Vì vậy, hằng năm bằng nhiều nguồn vốn khác nhau Huyện đã hỗ trợ cho các thôn, nóc hệ thống Parabol + ti vi để phục vụ cung cấp thông tin cho đồng bào. Mạng lưới thông tin liên lạc đáp ứng được yêu cầu, điện thoại có tại Trung tâm xã và mạng điện thoại Vinaphone, Mobiphone, Viettel, Điện lực đã phủ sóng tại trung tâm xã và 2 thôn  (thôn 1 và thôn 2) của xã.

+ Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường và củng cố. Chỉ tiêu huấn luyện và tuyển quân hằng năm đạt 100%. Lực lượng dự bị động viên của xã không ngừng được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng, đạt 100% so với tổng biên chế; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,62% so với dân số; xã đã tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ theo cơ chế 02/BCT của Bộ Chính trị. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được thường xuyên duy trì và phát triển, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lâm – khoáng sản, các vùng giáp ranh với huyện bạn, tỉnh bạn.

 

Giấy mời họp

Thăm dò ý kiến


Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?
Kết quả bình chọn

Để tiến tới 1 nền hành chính phục vụ nhân dân thì làm công việc nào trước?

Cải cách hành chính
 
37.5%
3 Phiếu
Ứng dụng CNTT
 
12.5%
1 Phiếu
Song song
 
50%
4 Phiếu
Tổng cộng: 8 Phiếu
X

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRÀ MAI - NAM TRÀ MY - TỈNH QUẢNG NAM
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Địa chỉ: Xã Trà Mai - Nam Trà My - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập